Algemene voorwaarden hondentraining, workshop/ activiteit of cursus.

Verder te noemen cursus. Lees de algemene voorwaarden goed door voor u zich inschrijft voor een hondentraining bij Leren kan anders

 • Schrijft u zich in voor een cursus verplicht u dat tot betalen van het cursusgeld.
 • Het cursusgeld deze dient binnen zeven dagen te worden voldaan, en in elk geval voor de start van de eerste les.
 • Lessen kunnen niet worden ingehaald en cursusgeld kan niet worden gerestitueerd.
 • In principe gaat de les altijd door. Komt er meer dan één les te vervallen wordt er naar een passende oplossing gezocht worden.
 • Uw hond dient ingeënt te zijn en de entingen dienen tijdig te zijn herhaald. Een geldige titerbepaling is goed.
 • Uw hond draagt een niet slippende halsband of borsttuig met daaraan een vast lijn met handvat.
 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw hond.
 • U houdt uw hond op het terrein aangelijnd, tenzij u door de instructeurs expliciet toestemming heeft gekregen om uw hond los te laten.
 • Kinderen zijn meer dan welkom in de lessen. Zij dienen in de lessen onder begeleiding te zijn van een volwassene.
 • Het uitvoeren van oefeningen door kinderen gaat in overleg met de instructeur.
 • Ontlasting van uw hond dient u zelf op te ruimen. Neem daarvoor poepzakjes mee.
 • U zorgt dat u WA verzekerd (waarbij uw hond in is opgenomen) bent voor deelname aan de cursussen.
 • Deelname aan de cursussen is voor uw eigen risico. Leren kan anders en/of de instructeur is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade, diefstal, ongevallen, verlies, etc. Ook is Leren kan anders en/of de instructeur niet aansprakelijk voor ongevallen met uw hond of met honden onderling.
 • Bij het niet navolgen van de algemene voorwaarden zal u toegang tot de lessen ontzegd worden, zonder restitutie van lesgeld.

Toestemming

Tijdens de training kan beeldmateriaal gemaakt worden van u en uw hond dat gebruikt wordt ter promotie, instructie of scholingsdoeleinden t.b.v. Leren kan anders.

Algemene voorwaarde gedragstherapie, diensten en advies​

Nienke Roelofs zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. Daarnaast zal zij een inschatting geven over de mogelijkheid tot verandering van het gedrag van de hond. Nienke Roelofs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de cliënt gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

Deelname aan training en/ of gedragstherapeutische behandelingen van Leren kan anders gebeurt op eigen risico. De cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en).​

Wanneer je verhindert bent voor een afspraak, dien je dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden. De afspraak kan dan één keer verzet worden. Bij het niet of niet tijdig, afmelden van een afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht. Je dient W.A, verzekert te zijn, waarbij ook de hond is opgenomen. (Controleer dit na bij je verzekeringsmaatschappij). Nienke Roelofs is ten alle tijde gevrijwaard van ongeval of schade aan derden, toegebracht door klanten, cursisten of hun hond.

Reiskosten worden als volt berekend

  • Kilometervergoeding:  € 0,35 per kilometer.
  • Reistijd: < 30 minuten enkele reis gratis, daarna 40 euro per uur.