Ik leer anders

Door middel van de ‘Ik leer anders- methode’ leer ik je jouw leerproblemen snel en praktisch aan te pakken door te visualiseren. De basistraining leert je kind om informatie te vertalen naar je eigen informatiesysteem: visueel.

Op school hebben beelddenkende kinderen vaak moeite met spelling, lezen, schrijven en/of rekenen. Het automatiseren van bijvoorbeeld tafels is een zeer moeizaam proces dat ondanks veel oefenen toch niet lukt. Deze methode kan ook in de toekomst worden toegepast op vakken als: geschiedenis, aardrijkskunde, vreemde talen e.d.

Het is ook mogelijk om als school hulp in te schakelen voor een specifiek kind. Dit kan uiteraard alleen wanneer de ouders daartoe toestemming hebben verleend. De training ‘Ik leer anders’ is geschikt voor alle leeftijden. In de basisschool-leeftijd is er altijd één van de ouders die de training mee volgt en de techniek van deze nieuwe leermethode eigen maakt. 

Met het werkboek kan thuis geoefend worden en kan de school volgen hoe de leerling makkelijker leert.

 

Training

De training bestaat uit een viertal sessies van een uur. Dit is inclusief een werkboek. Extra nodig of je wilt meer leren over de andere mogelijkheden? In maximaal twee extra sessies leer ik uw kind wat hij of zij nog meer kan met deze methode.

Starten met de training? Neem contact op of bel met 06-11363893.

Inhoud van het werkboek

Al het lesmateriaal staat overzichtelijk in het werkboek. De training ‘Ik leer anders’ is in eerste instantie geschreven voor leerlingen in het basisonderwijs. Maar ook leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs en volwassenen kunnen baat hebben bij deze methode.

Met dit werkboek kunnen leerlingen worden geholpen met de volgende leerproblemen:

  • Informatie op de juiste manier ordenen, opslaan en onthouden.

  • Taal

  • Lezen

  • Cijfers

  • Rekenen

  • Klokkijken: analoog

Deze leermethode is bewezen effectief.

Voor meer informatie over de methode kunt u kijken op www.ikleeranders.nl. Hier vindt u ‘verhalen uit de praktijk’ van ouders en leerlingen. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden, kan uw kind direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Dankzij de praktische werkwijze is het resultaat direct zichtbaar in de klas.

Plannen en organiseren

Kan jouw kind niet komen tot leren omdat hij of zij geen idee heeft hoe het zijn huis- of schoolwerk moet plannen? Lukt het hem of haar niet om die organisatie rond te krijgen? Ik begeleid ze bij het plannen en organiseren van hun huis- en thuiswerk zodat zij leren hoe zij dit in het vervolg zelf kunnen aanpakken. Wat hebben zij nodig en hoe werkt het voor hen.

Informatiebijeenkomst

Met alle plezier verzorg ik een informatiebijeenkomst op uw school. Tijdens deze informatiebijeenkomst laat ik u kennis maken met deze leermethode speciaal voor beelddenkende leerlingen. Ik geef u inzicht hoe u visueel ingestelde leerlingen kunt herkennen daarnaast laat ik u zien hoe deze kinderen denken en leren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat ik zien hoe de leermethode ʻIk leer andersʼ werkt. Aan het eind van de bijeenkomst weet u wat de leermethode ʻIk leer andersʼ  behelst en welke leerlingen baat zullen hebben bij deze nieuwe leermethode.

© 2019 by Leren kan anders.  

KVK-nr. 60902043  

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon