Skip to main content

Privacystatement Leren kan anders

Ik vind jouw privacy belangrijk. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Voor het uitvoeren van mijn diensten. Bij het vragen naar persoonsgegevens zal ik mij beperken tot de gegevens die nodig zijn om de diensten goed uit te voeren.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart. Hierbij houd ik rekening met de wettelijke bewaarplicht.

De persoonsgegevens verkoop ik niet aan derden.
In het belang van de begeleiding of coaching van jou of jouw dier, kan het nodig zijn jouw gegevens gedeeld worden. Indien ik het noodzakelijk acht jouw gegevens te delen met derden, zal ik jou daarvoor vooraf toestemming vragen.

De door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.‚Äč

Leren kan anders respecteert het recht om jouw persoonsgegevens op ieder moment ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vragen over het privacystatement? Je kunt mij bereiken via nienke@lerenkananders.nl